ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 23 คน
ชื่อ-นามสกุล : ศิริเพ็ญ วิบูรณ์ธนโชติ (นวลศรี) (จิ๋ว)
ปีที่จบ : 2526   รุ่น : 5
ที่อยู่ : 11/26 หมู่ที่ 3 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82190
เบอร์มือถือ : 081-7794054
อีเมล์ : siriphenv@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : เอกชัย (ตรีโชติ) โชติพงศ์เชาวลิต (เอก)
ปีที่จบ : 2522   รุ่น : 1
ที่อยู่ : 97/51 ม.5 ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
เบอร์มือถือ : 0936715945
อีเมล์ : pipo14.chumphon@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ณรินดา จงไกรจักร (แก้ม)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 40
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 43/7 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา รหัสไปรษณี82190
เบอร์มือถือ : 0954100286
อีเมล์ : Narinda@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย เดชชาติ พร้าวแก้ว (เดช)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 40
ที่อยู่ : 152/13 หมู่7ต. บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
เบอร์มือถือ : 098 696 0584
อีเมล์ : datchat@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ศุภลักษณ์ สร้อยเพชร (ออย)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 40
ที่อยู่ : 83. หมู่2 ต. เกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
เบอร์มือถือ : 098 696 0584
อีเมล์ : supaluk9@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ปัญญฤทธิ์ ปานทอง (พีท)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 40
ที่อยู่ : 2559 รุ่น : 40 ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 131/63 ม.7 ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา รหัสไปรษณี 82110
เบอร์มือถือ : 0908690122
อีเมล์ : panyarit00@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : กษิดิษฐ์ สงหนู (ฟลุ๊ค)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 40
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 7/5 ม.2 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา รหัสไปรษณี82190
เบอร์มือถือ : 0869406012
อีเมล์ : kutimarnbnk_10@outlook.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมลฤดี กล้าทะเล (นุ๊ย)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 40
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 4/8 ต.บางม่วงอ.ตะกั่วป่า จ.พังงงา รหัสไปรษณี 82190
เบอร์มือถือ : 0910105769
อีเมล์ : momluedee1999@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ฉัตรมณี จรเข้น้อย (ผึ้ง )
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 40
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 36 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา รหัสไปรษณ๊ 82190
เบอร์มือถือ : 0980282953
อีเมล์ : chatmanee82190@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว จันทร์จิรา เจษฎารมย์ (มุก)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 40
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 12/2 จังหวัดพังงา อำเภอตะกั่วป่า ตำบลบางม่วง รหัสไปรษณี 82190
เบอร์มือถือ : 0931748448
อีเมล์ : Janjira_2000@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สโรชา เทียนใส (ครีม)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 40
ที่อยู่ : 4/12 ม.2 ต.บางม่วง อ.ตะกั่ป่า จ.พังงา
เบอร์มือถือ : 0612238150
อีเมล์ : sarochathainsai@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย อภิรักษ์ นิ่มนวล (อาร์ม)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 40
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 32/12 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา รหัสไปรษณี 82190
เบอร์มือถือ : 0915270903
อีเมล์ : Apirug_nimnual123@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม