ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
23 ก.ย. 60 งานแสดงมุทิตาจิต
งานแสดงมุทืตาจิต แด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ 3 ท่าน 
1. ครูวรรณา    ประทีปกัญญากุล
2. ครูแสงจันทร์    ต่างจิตต์
3. ครูนันทนา   โล่ทอง
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม
17 ส.ค. 60 ถึง 18 ส.ค. 60 กรีฑา-กีฬานักเรียน อำเภอตะกั่้วป่า
สนามกีฬากลาง อำเภอตะกั่วป่า
08 ส.ค. 60 ถึง 09 ส.ค. 60 กรีฑา-กีฬานักเรียน กลุ่มเครื่อข่ายตะกั่วป่า 2
กรีฑา-กีฬานักเรียน กลุ่มเครื่อข่ายตะกั่วป่า 2  ณ โรงเรียนบางม่วง
โรงเรียนบางม่วง
25 ก.ค. 60 ถึง 27 ก.ค. 60 ค่ายภาษาอังกฤษ วันที่ 25-27 ก.ค. 60
โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม ,CDC ครูฐิติมา
12 ก.ค. 60 ถึง 14 ก.ค. 60 ค่ายคุณธรรม
โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม ครูอาภรณ์
07 ก.ค. 60 แห่เทียนพรรษา
วัดน้ำเค็ม /ชุดขาว
30 มิ.ย. 60 สถาปนาลูกเสือ
อาคารอเนกประสงค์