ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
30 มิ.ย. 60 สถาปนาลูกเสือ
อาคารอเนกประสงค์
07 ก.ค. 60 แห่เทียนพรรษา
วัดน้ำเค็ม /ชุดขาว
12 ก.ค. 60 ถึง 14 ก.ค. 60 ค่ายคุณธรรม
โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม ครูอาภรณ์
25 ก.ค. 60 ถึง 27 ก.ค. 60 ค่ายภาษาอังกฤษ วันที่ 25-27 ก.ค. 60
โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม ,CDC ครูฐิติมา