ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม( คาร์ฟูร์ บ.บวิคไทย บ.อีดีเอฟ จำกัด อุปถัมภ์ )
หมู่ที่ 2 บ้านน้ำเค็ม   ตำบลบางม่วง  อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82190
เบอร์โทรศัพท์ 0-7659-3245
Email : j.thongthawing@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :