ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
และงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
(field day) 19/01/61ทางโรงเรียนบ้านน้ำเค็ม ได้เข้าร่วมโครงการ
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ คือนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาทีที่ 2
ณโรงเรียนบ้านบางม่วง ในวันที่ 19 มกราคม 2561
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2561,19:47   อ่าน 236 ครั้ง