ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ร่วมด้วยช่วยกัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อช่วยเหลืออาหารกลางวันของโรงเรียน
กิจกรรมร่วมด้วยช่วยกัน
ปลูกผักสวนครัวเพื่อฃ่วยเหลืออาหารกลางวัน


ทางโรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรม / โครงการ โดยครู นักเรียน และบุคคลการทางโรงเรียน
ร่วมด้วยช่วยกันจัดกิจกรรมปลูกผักสวนครัวเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายของอาหารกลางวันของโรงเรียน
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2561,23:38   อ่าน 106 ครั้ง