ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประชาสัมพันธ์
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว วิชาเอกดนตรี ๑ อัตรา
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว วิชาเอกดนตรี ๑ อัตรา
ตั้งแต่วันที่  ๑๐ – ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๖๒   เวลา ๐๘.๓๐ น.  - ๑๕.๓๐  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ฯลฯ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม 
และประสบอุบัติภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาวิทยาศาสตร์
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาวิทยาศาสตร์
ประกาศ รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจาง เอกวิทยาศาสตร์
รับสมัครสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว เอกวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 – 28 ส.ค. 62
ประกาศโรงเรียนบ้านน้ำเค็ม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
#เอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
รับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 24 – 28 สิงหาคม 2562
ณ อาคารสำนักงานอำนวยการ โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม หมู่ที่ 2 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
เวลา 08.30 น. - 15.30 น.#ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ติดต่อสอบถามโทร : 076 593 245