ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรมโรงเรียน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคที่ติดต่อยุงลาย
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคที่ติดต่อยุงลาย
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคที่ติดต่อยุงลาย
นายธงชัย หันช่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคที่ติดต่อจากยุงลาย โครงการดีๆร่วมกัน โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม & รพ.สต.บ้านน้ำเค็ม & อสม. บ้านน้ำเค็ม 
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2562,00:00   อ่าน 144 ครั้ง