ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรมโรงเรียน
26 มิ.ย. วันต่อต้านยาเสพติดโลก
26 มิ.ย. วันต่อต้านยาเสพติดโลก 
กิจกรรมดีๆร่วมกันระหว่าง โรงเรียนบ้านนำ้เค็ม รพสต. บ้านนำ้เค็ม อสม.บ้านน้ำเค็ม อปพร. บ้านน้ำเค็ม และ กรรมการหมู่บ้าน 
มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2562,16:07   อ่าน 294 ครั้ง