ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรมโรงเรียน
นายมนัสศักดิ์ ยวนแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 บ้านน้ำเค็ม มอบรางวัลให้นักเรียนทำดี
นายมนัสศักดิ์ ยวนแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 บ้านน้ำเค็ม / ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา มอบรางวัลให้แก่ ด.ญ.วนิดา สายบัว และ ด.ญ.สุภาวดี เกตุทอง ชั้น ป.3 นักเรียนที่มีน้ำใจเดินเก็บขยะตลอดทางระหว่างมาโรงเรียน และมอบที่คีบขยะให้แก่ประธานนักเรียน  
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2562,16:20   อ่าน 320 ครั้ง