ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรมโรงเรียน
เรือนจำตะกั่วป่ามาให้ความรู้แก่นักเรียน
เรือนจำตะกั่วป่ามาให้ความรู้แก่นักเรียน  
ขอขอบคุณ เรือนจำตะกั่วป่ามาให้ความรู้แก่นักเรียน เรื่องการสร้างจิตสำนึกและวินัยในตนเอง และการรู้เท่าทันและห่างไกลยาเสพติด  
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2562,16:22   อ่าน 371 ครั้ง