ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.228  3 ชั้น  18 ห้องเรียน  
อาคาร 1,2 และ อาคารเอนกประสงคืแบบสปช. 20226 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 2560,00:00   อ่าน 233 ครั้ง