ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวศิริพร ศิริโชติ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวกาญจนา เตี่ยวสกุล
ครูอัตราจ้าง