ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางจันทร์ทิพย์ จาริภักดิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาสมณีนุช มากกุญชร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0

นางสาวอรชุมา แซ่ลิ่ม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0