ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายปัญญา ลิ่มสงวน

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายชัยวัฒน์ ณ ตะกั่วทุ่ง
ครูอัตราจ้าง