ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

Thitima Damrongwut
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุทัศนีย์ พินธุ
ครูอัตราจ้าง

Mr.มาร์ค แก็ง