ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชาติ (ภาคใต้) ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ชื่อนักเรียน : 1. เด็กชายสิรภพ กล้าทะเล 2. เด็กหญิงสุวิมล รอบโลก 3. เด็กหญิงอรญา ยงเยื่องพันธ์
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 2563,12:59   อ่าน 91 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชาติ (ภาคใต้) ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ชื่อนักเรียน : 1. เด็กหญิงชนิศรา แย้มคล้าย 2. เด็กหญิงนภัสสร บางจาก
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 2563,12:58   อ่าน 97 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันฟุตซอล กีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดพังงา ประจำปี 2562
ชื่อนักเรียน : นักกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี (ชาย)
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 2563,12:55   อ่าน 100 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สมาชิกสหกรณ์ผู้มีส่วนร่วมด้านการสหกรณ์ดีเด่น
ชื่อนักเรียน : เด็กชายสิทธิชัย อนันตกูล
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2560,07:10   อ่าน 346 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สมาชิกสหกรณ์สุดยอดการออม
ชื่อนักเรียน : เด็กชายกนกพล เชี่ยวชาญ
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2560,07:06   อ่าน 319 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลกรรมการสหกรณ์ที่อุทิศตนเพื่อกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนดีเด่น
ชื่อนักเรียน : ดญ.กัญญาภัค มนต์แก้ว
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2560,07:04   อ่าน 309 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชย การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
ชื่อนักเรียน : ดญ.ประภาพิมพ์ แซ่จั่ว
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2560,06:57   อ่าน 294 ครั้ง