ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
รางวัลชมเชย การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
ดญ.ประภาพิมพ์ แซ่จั่ว
รายละเอียดผลงาน
ดญ.ประภาพิมพ์ แซ่จั่ว นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์  เนื่องในวันสหกรณ์ จัดที่โรงเรียนบางม่วง 
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2560,06:57   อ่าน 92 ครั้ง