ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
สมาชิกสหกรณ์ดีเด่น
รายละเอียดผลงาน
เด็กหญิงชนิศรา   แย้มคล้าย  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกสหกรณ์ดีเด่น   ในกิจกรรม 7มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2560
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2560,07:13   อ่าน 125 ครั้ง