ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2555
ชื่ออาจารย์ : นางจันทร์ทิพย์ จาริภักดิ์
ตำแหน่ง : กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2560,19:15  อ่าน 429 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ดีเด่น รองอันดับ 1 ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2539
ชื่ออาจารย์ : นางจันทร์ทิพย์ จาริภักดิ์
ตำแหน่ง : กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2560,19:08  อ่าน 309 ครั้ง
รายละเอียด..